Napikon


Maorag man ini si Kabayan Noli, arog kaiyan an dapat sa mga politico ta, diretsahan dapat bakong pa-pogi sana.  Kun kina-kaepuhan porok-pokon an mga payo kan mga torog niatong kahimanwa dapat na gayud ipa-orog.  Napasupog man kaya su tao, nagkosog boot na man-lamuda; dae na gayud ini magdalagan sa 2010.  Minsan kaya an mga pobre niatong mga tugang  ginigibo na pan-sagang an saindang estado sa buhay asin mga inggrato kung mapu-pwede itao na sainda gabos nin libre!  Hilinga ta napikon si Kabayan, para daa kaya sa P250 bulanan na amortization dae pa ninda ma-badyetan asin magbayad nin toltol!  Porbare baya na inspeksyonon an laog kan harong kaini ta baad kumpleto an appliances.  An mga politico dapat dae mag-para-patood; suanoy nang sistema ining dole-out kan an kinaban mayaman pa, an tawo diit pa sana.  An mga trapo ta na sana an nagyaraman ta sige tang paggamit, kita na kadekli kan nasyon haen ngonian? Dapat ma-edukar kitang mga pobre, taan ni magka-ka-nigong penalidad an para-pasaway; insentibo man sa mga marhay an palakaw kan saindang mga familia (edukasyon asin family planning) asin an mahihigos.  Nagkolog si boot kan satong mga sensitibong pobre kan apodon sindang mga hugakon… totoo man gayud (pero dae gabos).  An iba kaya diyan o-orag sanang magpara-tuwad asin kiang-kiang pero mayo mayong plano sa mga igin ninda.  Kun sinda paralimos an paghuna ninda an magigin aki ninda makilimos man.  Dapat palan may grupong  para-latik sana an gibuhon kada mabisita ining satong politico tanganing magluwas an talagang nasa boot ninda.

lingkod_bayan

Kan uminaging Setyembre 17 (Huwebes), sa ika-duwang bes naka-tontong guiraray ako sa eksklusibong Rizal Hall kan Malakanyan para sa 2009 Presidential Lingkod Bayan Awards, an grupo kaya kan Naga PSEP kaibahan sa sampulong napili ngonian na taon, an enot kong pakalaog kan 2004 Galing Pook Awards na kun saen kaibahan man su i-Governance Program kan ciudad sa sampulong outstanding programs kan nasyon.  Bawal an camera sa laog asin an cellphone na may camera ta lalagan nin tahob, igwang PSG sa kada kanto.  Sa duwang beses na ini pirming mayo si PGMA ta kan enot si Kabayan asin an huri ES Edgardo Ermita na sana an nag-abot kay presidential plaque asin indibidwal medallion.  Si PGMA kaya luminayog na pasiring Europa.  An huring-huding haloy daa kayang pinirmahan kan presidente su mga nanggarana, luminuwas lang ini 5 aldaw bago kan awarding ceremony, play safe an palacio, may eksperinsya na duman sa kontrobesya kan National Artists Award.   Su disenyo kan medallion magayon “Maltese Cross” ginibo kan Bangko Sentral ta, dae ko na lang aram kun pwedeng isanra.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: